Tuesday, June 21, 2016

Surah Al-Baqarah (86)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 86:

Ringkasan tafsir
;

Lantaran kaum Yahudi mempercayai hanya sebahagian isi kitab, mereka hanya membeli kehidupan dunia dengan menukar akhirat, oleh itu penderitaan seksa nanti tiada siapa yang diharapkan untuk meringan balasan azab diakhirat dan tidak siapa yang boleh menolong.

.

.
Sumber, 
Terjemahan (1.2.81~90);
[GS] https://t.co/Ij9QvPaBzA    
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan, 


.

Surah Al-Baqarah (86)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 86:
.
Ringkasan tafsir;
 Lantaran kaum Yahudi mempercayai hanya sebahagian isi kitab, mereka hanya membeli kehidupan dunia dengan menukar akhirat, oleh itu penderitaan seksa nanti tiada siapa yang diharapkan untuk meringan balasan azab diakhirat dan tidak siapa yang boleh menolong.


Sumber, 
Terjemahan (1.2.81~90);
[GS] https://t.co/Ij9QvPaBzA    
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan, 

.

Tuesday, September 22, 2015

Surah LuqmanLUQMAN (1~34).
Dengan nama Allah, pemurah, penyayang.

1. Yang demikian itu ayat-ayat dari kitab yang bijak sana.
2. Sebagai pertunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
4. Yang mendirikan sembahayang dan mengeluarkan zakat, dan mereka beriman kepada akhirat.
5. Mereka itu atas jalan pertunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang nyata.
6. Dan sebahagian dari manusia ada yang membeli omongan kosong untuk menyesat (manusia) dari jalan Allah dengan tidak mempunyai pengetahuan, dan ia jadikan (ayat-ayat Allah) itu ejekan, adalah bagi mereka azab yang menghina.
7. Dan apabila dibaca kepada nya ayat-ayat kami, berpalinglah ia dengan sombong, seolah-olah ia tidak dengar dia, seolah-olah di dua telinganya ada tutupan yang berat, maka ancamlah dia dengan azab yang pedih.
8. Sesunggunya orang-orang beriman dan beramal soleh itu, adalah untuk mereka syurga-syurga kenikmatan.
9. Hal keadaan mereka kekal padanya, sebagai perjanjian Allah yang benar, dan ia’ lah yang gagah, yang bijaksana.
10. Ia’ telah jadikan langit-langit dengan tidak bertiang yang bisa kamu melihatnya, dan ia’ adakan dibumi gunung-gunung supaya (bumi) itu tidak mengoncang kamu, dan ia’ tibarkan padanya  tiap-tiap binatang merayap, dan kami’ turunkan air dari langit, lalu kami’ tumbuhkan padanya tiap-tiap jenis yang baik.

11. Ini (semua) bikinan Allah, maka unjuk kan lah kepada ku’ apakah yang dibikinkan oleh mereka yang lain daripada nya’, bahkan orang-orang yang zalim itu didalam kesesatan yang nyata.
12. Dan sesungguhnya kami’ telah beri kebijaksanaan kepada Lokman (iaitu) bahawa syukurlah kepada Allah, kerana barang siapa syukur, maka syukurnya tidak lain melainkan untuk dirinya, dan barang siapa kufur, maka Allah itu kaya, terpuji.
13. Dan (ingatlah) tetakala Lokman berkata kepada anaknya, sedang ia menasihatkan dia; “hai anak ku ! janganlah engaku sekutukan (sesuatu) dengan Allah, kerana sesungguhnya syirik itu satu penganiayaan (diri) yang besar.
14. Dan kami wajibkan (manusia) taat kepada ibubapanya, ibunya telah kandung dia dalam keadaan lemah bertambah lemah, sedang putus susunya adalah dalam dua tahun, (kami perintah) “hendaklah engkau syukur kepada ku’ dan ibubapa mu, kepada ku’ lah tempat kembali.
15. “Dan jika mereka berdua ajak mu sungguh-sungguh supaya engkau sekutukan dengan daku’ sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengertian ditentang nya, maka janganlah engkau taat kepada mereka, tetapi bergaul  lah dengan mereka d(urusan) dunia dengan cara yang sopan, dan turutlah jalan orang yang kembali kepada ku’, kemudian kepada ku’ lah tempat kembali kamu, maka aku’ akan khabarkan kepada kamu (balasan) bagi apa yang telah kamu kerjakan”.
16. Hai anak ku ! sesungguhnya jika adalah (amal-amal) itu seberat biji sawi, biar ia didalam batu gunung yang besar atau dilangit-langit atau didalam bumi, nescaya akan unjuk kan dia, kerana Allah itu halus, amat mengetahui”.
17. “Hai anakku ! dirikan lah sembahayang, dan suruh lah (manusia) berubat kebajikan, dan laranglah (mereka) dari kemungkaran, dan sabarlah atas sesuatu (kesusahan) yang mengenai mu, (kerana) sesungguhnya yang demikian itu, (adalah) dari perkara-perkara yang diberatkan (oleh Allah)”.
18. “Dan janganlah engkau palingkan  pipi mu buat manusia, dan janganlah engkau berjalan dibumi dengan sombong, (kerana) sesungguhnya Allah tidak cinta kepada tiap-tiap penyombong, chungap (membangga diri)”.
19. “Dan bersidanglah didalam jalan mu, dan rendahkan suara mu, (kerana) sejelek-jelek suara ialah suara keldai”.
20. Tidak kah kamu lihat, bahawa Allah telah mudahkan untuk kamu apa-apa yang dilangit-langit dan apa-apa dibumi, dan ia telah turunkan  atas kamu nikmat-nikmatnya yang dzahir dan yang batin, tetapi sebahagian dari manusia ada yang membantah tentang (kekuasaan) Allah dengan tidak mempunyai ilmu dan tidak pertunjukkan dan tidak kitab yang memberi penerangan ?.

21. Dan apabila dikatakan kepada mereka; “turutlah apa yang diturunkan oleh Allah”,  mereka berkata;  “bahkan kami menurut agama yang kami dapati bapa-bapa kami pada (penganut)nya”. Apakah (mereka turut sahaja) walau pun syaitan mengajak mereka kepada azab neraka ?
22. Dan barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang tegoh, dan kepada Allah lah (terserah) akibat dari urusan-urausan.
23. Dan barang siapa kufur, maka janganlah kufurnya itu mendukacitakan  mu, kepada kamilah tempat kembali mereka, lalu kami akan unjukkan kepada mereka (balasan)  bagi apa yang mereka telah kerjakan, (kerana) sesungguhnya Allah mengetahui isi dada-dada.
24. Kami senangkan mereka sebentar, kemudian kami akan paksa mereka kepada azab yang tebal.
25. Dan jika engkau tanya kepada mereka ; “siapa yang jadikan langit-langit dan bumi ?” nescaya mereka menjawab; “Allah!”  ucaplah; “sekelian puji kepunyaan Allah !” tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
26. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang dilangit-langit dan (d)bumi, (kerana) sesungguhnya ia’ lah yang kaya, yang terpuji.
27. Dan jika sesungguhnya pohon-pohon dibumi jadi kalam, dan laut itu dibantu oleh tujuh laut, selain daripadanya, (jadi tinta), nescaya tidak habis kelimah Allah, sesunggunya Allah itu gagah, bijaksana. 
28. Membikin kamu dan membangkitkan kamu tidak lain melainkan seperti (membikin) satu jiwa, sesungguhnya Allah mendengar, melihat.
29. Tidakkah engkau lihat, bahawa se nya Allah memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam, dan ia mudahkan (perjalanan) matahari dan bulan ? tiap-tiap suatu tempoh yang ditentukan, dan sesunggunya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
30. Yang demikian itu (terjadi) lantaran Allah lah (Tuhan) yang sebenarnya, dan sesungguhnya apa-apa yang  mereka seru, selain dari dia, ialah yang batil, dan sesungguhnya Allah itu ialah yang tinggi, yang besar.
 
31. Tidak kah engkau lihat, bahawa bahtera itu berjalan dilaut dengan nikmat Allah buat ia unjukkan kepada kamu sebahagian dari ayat-ayat nya, sesungguhnya ditentang itu ada beberapa  ayat buat tiap-tiap penyabar, penerima kasih.
32. Dan apabila mereka ditempoh ombak yang seperti gunung-gunung, mereka seru Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Nya, tetapi tetakala ia sudah selamatkan mereka kedarat, maka sebahagian dari mereka berlaku cermat, dan tidak mengingkari ayat-ayat kami melainkan tiap-tiap pemungkir janji, pelupa budi.
33. Hai manusia ! berbaktilah kepada Tuhan kamu, dan takutlah kepada satu hari yang (padanya) tidak bisa bapa melepaskan (apa-apa) dari anaknya, dan tidak pula anak bisa melepaskan apa-apa dari bapanya, sesungguhnya perjanjian Allah itu benar, maka janganlah kamu ditipu oleh penghidupan yang rendah, dan janganlah kamu ditipu terhadap Alah oleh penipu.
34. Sesungguhnya Allah itu disisiNya lah ada pengetahuan (tentang) kiamat, dan ia’ turunkan hujan, dan ia’ mengetahui apa yang ada dalam kandungan-kandungan, dan tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang ia akan kerjakan besok, dan tidak ada jiwa tahu dibumi manakah ia akan mati, sesungguhnya Allah itu yang mengetahui, yang awas. 


Sumber;